Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Do pobrania:

JPEGProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (26,72KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.