Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje dotyczące azbestu na terenie Gminy Turawa

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Do pobrania:

PDFObwieszczenie (55,09KB)

PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko (829,67KB)

PDFProgram Usuwania Azbestu na terenie Gminy Turawa (1,13MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.