Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa

Uchwała Nr XXX/185/13 RADY GMINY TURAWA z dnia 17 grudnia 2013r. w prawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa - PDFProgram (979,40KB)


Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa - PDFProjekt Programu (1,13MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.