Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

herb woj. opolskiego.jpeg

W dniu 27 października 2014r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do opiniowania i konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019” wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko. Z projektami ww. dokumentów można się zapoznać na stronach internetowych:

 

1. www.umwo.opole.pl/bip ® inne ® Realizowane Programy i Strategie Sektorowe ® Ochrona środowiska ® Program ochrony środowiska przed hałasem

2. www.umwo.opole.pl ® Rozwój Regionalny ® Programy i Strategie Sektorowe ® Ochrona środowiska ® Program ochrony środowiska przed hałasem.


Opinie do ww. projektów oraz wszelkie uwagi i wnioski należy składać pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, w terminie do 18. listopada 2014r. (decyduje data wpływu). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.