Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014 w Gminie Turawa

W miesiącu październiku 2014 r. na terenie Gminy Turawa odbyła się coroczna akcja "Sprzątania Świata" z udziałem: uczniów naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę śmieci oraz utylizację odpadów.

W akcji wzięło udział:
7 szkół:
PG w Turawie (ok. 80 uczniów),
PSP w Ligocie Turawskiej (ok. 79 uczniów),
PSP w Zawadzie (ok. 75 uczniów),
PSP w Osowcu (ok. 159 uczniów),
PSP w Bierdzanach (ok.47 uczniów),
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrach (ok. 100 uczniów) oraz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim (ok. 30 uczniów),

3 przedszkola:
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym (ok. 43 przedszkolaków), Bierdzanach (ok. 21 przedszkolaków) oraz Turawie (ok. 47 przedszkolaków).

Ponadto w akcji udział wzięli:
PGLLP Nadleśnictwo Turawa,
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Turawie,
Areszt Śledczy w Turawie.

Nadleśnictwo Turawa zapewniło dodatkowe worki na sprzątanie oraz materiały edukacyjne.
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Turawie przekazała nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w sprzątaniu.

Natomiast Areszt Śledczy w Turawie zaoferował pomoc osadzonych kobiet oraz sprzęt. Dzięki zaangażowaniu Aresztu Śledczego w Turawie zostały posprzątane pobocza drogi powiatowej na odcinku Jezioro Średnie – Szczedrzyk oraz tereny obrzeży Jeziora Dużego i Jeziora Małego w Turawie.

Sprzątaniem objęte były następujące tereny: obrzeży Jezior Turawskich, brzegi rzeki Mała Panew, lasów, poboczy dróg oraz poszczególne miejscowości.

Celem "Sprzątania Świata" jest wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów naszych szkół.

Za udział w akcji wszystkim uczniom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również do: Nadleśnictwa Turawa, Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Turawie, Aresztu Śledczego w Turawie oraz firmy Remondis Opole Sp. z o. o.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Fundacja Nasza Ziemia TUTAJ

DSCN3187.jpeg
DSCN3188.jpeg
DSCN3189.jpeg
DSCN3191.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.