Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Bank możliwości

Europejskie Centrum Edukacyjne-Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. w Opolu wraz z Gminą Turawa rozpoczyna realizację projektu "Bank możliwości".

Czas trwania projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Działania w projekcie skierowane są do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gmin Komprachcice, Łubniany, Prószków, Turawa, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

W ramach projektu zaplanowano:
-warsztaty z zakresu rynku pracy oraz psychologiczne
-indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
-kursy zawodowe
-staże zawodowe

Zapewniamy:
- materiały edukacyjne,
- stypendium na czas trwania szkoleń, kursów i staży,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- ubezpieczenie NNW.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Liczba miejsc jest ograniczona!
Początek zajęć pierwszej grupy: luty 2014 r.

Informacje i zapisy:

ECEO:
Telefon: 77 423 22 45
e-mail:

Do pobrania:

PDFFormularz rekrutacyjny BM.pdf (434,26KB)

PDFRegulamin uczestnictwa w projekcie BM.pdf (602,13KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.