Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa

kodeks etyki.png

"Mając na celu dobro mieszkańców, pracując na rzecz wspólnoty samorządowej, podwyższając standardy zachowania względem siebie i świadczonych usług, Urząd Gminy Turawa staje się miejscem przyjaznym dla klienta. Przyjmujemy ten Kodeks Etyki jako zbiór zasad i wartości, ktęre będą nas obowiązywały".

 

PDFKodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa.pdf (220,98KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.