Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

REGULAMIN

REGULAMIN

korzystania z terenu i wód Zbiornika Wodnego Turawa

1. Zabrania się palenia ognisk na plażach, zaporze czołowej oraz wałach zbiornika wodnego.
2. Zabrania się rozbijania namiotów poza polami namiotowymi i dzierżawionymi działkami.
3 Zabrania się użytkowania sprzętu pływającego będąc w stanie nietrzeźwym.
4. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego zobowiązane są do dysponowania indywidualnym sprzętem asekuracyjnym, a ponadto użytkownicy łodzi motorowych i skuterów wodnych winni posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tym sprzętem.
5. Wypływanie łodziami o napędzie motorowym oraz skuterami z kei i portów powinno odbywać się z prędkością nie powodującą tworzenie się fal.
6. Wodowanie i cumowanie jednostek pływających na zbiorniku wodnym dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Właściciele przystani zobowiązani są posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia.
8. Każda przystań powinna być wyraźnie oznakowana i posiadać regulamin korzystania z przystani.
9. Sporty motorowodne dozwolone są wyłącznie w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od granicy zalewu zbiornika .
10. Wszystkie łodzie pozostające w nocy na wodzie zbiornika muszą posiadać sygnalizację w postaci białej lampy ostrzegawczej widocznej z każdej strony, nie dotyczy to łodzi zacumowanych w kejach i portach.
11. Zabrania się cumowania łodzi motorowych i skuterów wodnych przy kąpieliskach strzeżonych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
12. Zawody wędkarskie z brzegu mogą odbywać się tylko w wyznaczonych i uzgodnionych z RZGW miejscach.

RZGW we Wrocławiu
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.