Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla Jubilatów

jubileusz małżeństwa.jpeg

Jeśli wśród naszych mieszkańców Gminy znajdują się małżeństwa, które zbliżają się do złotego jubileuszu, to podaję kilka istotnych faktów przydatnych do zgłoszenia tej uroczystości.

Jubilaci lub ich najbliżsi muszą jednak sami zadbać o to  by Urząd Stanu Cywilnego wystosował wniosek o nadanie medalu przez Prezydenta RP na podstawie którego jubilaci zostaną uhonorowani.

Obowiązkowo trzeba więc stawić się w USC i złożyć stosowne dokumenty
- podanie
- dowody osobiste (do wglądu)
- odpis aktu małżeństwa (jeżeli ślub był w innym urzędzie).

Należy dodać, że urząd należy powiadomić przynajmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.