Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie znajduje się w Urzędzie Gminy Turawa, parter, pok. nr 3 i czynny jest w każdy wtorek.
 

W Punkcie Konsultacyjnym pracują specjaliści:

- Psycholog  - przyjmuje interesantów w 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 15:00 - 18:00 oraz
- Terapeuta uzależnień - który przyjmuje interesantów w 1 i 3 wtorek miesiąca w godz. 15:00 - 18:00.
 

W tym miejscu osoby zaniepokojone swoim piciem uzyskają pomoc w oszacowaniu stopnia zagrożenia uzależnieniem. Osoby uzależnione mogą zwrócić się po poradę psychologiczną lub informację na temat adresów odpowiednich placówek leczenia uzależnień, klubów abstynenckich i mityngów AA.

Po pomoc może zgłosić się każdy mieszkaniec Gminy Turawa. Wszystkie porady są bezpłatne. Zgłosić się może każdy w związku z przeżywaniem aktualnie trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. Już w trakcie pierwszego spotkania, można liczyć na wsparcie psychiczne.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-07-2009 07:57

Przewiń do góry