Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Co nowego w TMZT

W piątek 23.05.2014 roku odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej, w czasie którego wybrany został skład nowego zarządu:
- Jerzy Farys – przewodniczący TMZT
- Jan Stonoga i Brygida Kansy – wiceprzewodniczący TMZT (zastępcy przewodniczącego)
- Teresa Żulewska – sekretarz
- Walter Świerc, Mariola Podbrożny, Zygfryd Mazur: członkowie zarządu
- Jerzy Mach – skarbnik.
Wybrano komisję rewizyjną w składzie: Stanisław Cabaj – przewodniczący, Danuta Matysek, Paweł Kansy.
Główną dziedziną działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej jest promocja regionu i Gminy Turawa. Członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczą w redagowaniu kwartalnika „Fala”, prezentując w swych artykułach szczególnie wiedzę historyczną o regionie, aktualne wydarzenia lokalne oraz środowiskowe, jak również przybliżają wartościowe postacie lokalne. Pismo w dalszym ciągu pod względem merytorycznym i graficznym utrzymuje wysoki poziom.
Zarząd Towarzystwa utrzymuje kontakty z młodzieżą studiującą na opolskich uczelniach. Wspiera również merytorycznie studentów i uczniów piszących prace, udostępniając im materiały. Od wielu lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej organizuje konkurs „Co wiem o swojej Gminie”. Zaznaczamy również swój udział w corocznie organizowanym „Biegu po życie”, sponsorując nagrody.
Obecnie Towarzystwo liczy 22 członków.
Zachęcam aktywnych mieszkańców Gminy Turawa, nie bojących się nowych wyzwań, do uczestnictwa w pracach Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.

Przewodniczący TMZT
Jerzy Farys

IMG_3329 - Kopia.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.