W piątek 23.05.2014 roku odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej, w czasie którego wybrany został skład nowego zarządu:
- Jerzy Farys – przewodniczący TMZT
- Jan Stonoga i Brygida Kansy – wiceprzewodniczący TMZT (zastępcy przewodniczącego)
- Teresa Żulewska – sekretarz
- Walter Świerc, Mariola Podbrożny, Zygfryd Mazur: członkowie zarządu
- Jerzy Mach – skarbnik.
Wybrano komisję rewizyjną w składzie: Stanisław Cabaj – przewodniczący, Danuta Matysek, Paweł Kansy.
Główną dziedziną działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej jest promocja regionu i Gminy Turawa. Członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczą w redagowaniu kwartalnika „Fala”, prezentując w swych artykułach szczególnie wiedzę historyczną o regionie, aktualne wydarzenia lokalne oraz środowiskowe, jak również przybliżają wartościowe postacie lokalne. Pismo w dalszym ciągu pod względem merytorycznym i graficznym utrzymuje wysoki poziom.
Zarząd Towarzystwa utrzymuje kontakty z młodzieżą studiującą na opolskich uczelniach. Wspiera również merytorycznie studentów i uczniów piszących prace, udostępniając im materiały. Od wielu lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej organizuje konkurs „Co wiem o swojej Gminie”. Zaznaczamy również swój udział w corocznie organizowanym „Biegu po życie”, sponsorując nagrody.
Obecnie Towarzystwo liczy 22 członków.
Zachęcam aktywnych mieszkańców Gminy Turawa, nie bojących się nowych wyzwań, do uczestnictwa w pracach Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.

Przewodniczący TMZT
Jerzy Farys

IMG_3329 - Kopia.jpeg


Data publikacji:
 25-06-2014 13:20


Data modyfikacji:
 22-01-2015 11:01
Przewiń do góry