Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Turniej - Co wiem o swojej Gminie 2010

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej został przeprowadzony 2 czerwca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Turawie turniej „Co wiem o swojej Gminie”. O godzinie dziewiątej rywalizację rozpoczęli uczniowie ze szkół podstawowych z Kadłuba Tur, Ligoty Tur., Węgier i Zawady z klas I-III. W ciągu sześćdziesięciu minut uczniowie musieli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą swoją wieś. Komisja konkursowa w składzie: członkowie Zarządu TMZT i pani sekretarz Urzędu Gminy w Turawie Stanisława Brzozowska, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, gdyż musiała ocenić prace, których poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie prace wykonane przez uczniów były bardzo ciekawe. Po długim namyśle i głosowaniu jury wytypowała zwycięzców. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Kadłuba Turawskiego. Konkurs wygrała Wiktoria Fenger ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Kadłuba Turawskiego, zaś drugie miejsce zajął uczeń z tej samej szkoły Krzysztof Farys. Trzecie miejsce zajęła Luiza Staś reprezentująca Szkołę Podstawową z Ligoty Turawskiej. Następne miejsca zajęli: Daniela Kowalczyk z Węgier i Dawid Rychlik z Zawady. 

W drugiej części turnieju rywalizowali gimnazjaliści. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii, tradycji, kultury i teraźniejszości Gminy Turawa. Gimnazjaliści przygotowali się do turnieju z trzech książek W. Świerca - „Album”, „Turawa w grafice i słowie…”, „Jak z osady folwarcznej powstała wieś Turawa”. W dziesiątce rywalizujących gimnazjalistów było aż sześciu uczniów z Kadłuba Turawskiego. Wszyscy uczestnicy tego etapu wykazali się ogromną wiedzą. Po długiej walce turniej został rozstrzygnięty.

Laureatami turnieju zostali:

Łukasz Farys  – zwycięzca turnieju;
Kamila Krawczyk– II miejsce;
Daniel Pawuś – III miejsce;
Cezary Wicher – IV miejsce;
Diana Galus – V miejsce.

W czasie turnieju Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej reprezentowali: Teresa Żulewska, Walter Świerc, Stanisław Cabaj, Jan Stonoga i Jerzy Farys.

Na koniec turnieju odbyło się wręczenie nagród, które ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Urząd Gminy w Turawie. Chciałbym podziękować pani sekretarz Stanisławie Brzozowskiej i pani Magdalenie Sadowskiej za pomoc w organizacji turnieju, jak również zarządowi TMZT za tak liczne przybycie.

Jerzy Farys
 
co wiem 1.jpeg
co wiem 2.jpeg
co wiem 3.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.