9.04.2010 roku odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował pan Walter Świerc, który był założycielem TMZT w 1983 roku i przez 27 lat nim kierował. Zebrani członkowie walnego zebrania zdecydowali, żeby panu Świercowi powierzyć tytuł honorowego przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej. W czasie tego zebrania wybrany został skład nowego zarządu:

Jerzy Farys- wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej,

Jan Stonogawiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej,

Teresa Żulewska- sekretarz,

Walter Świerc, Jan Słowik , Brygida Kansy: członkowie zarządu

Stanisław Golik- skarbnik.

Wybrano komisję rewizyjną w składzie: Stanisław Cabaj-przewodniczący, Henryk Janicki, Paweł Kansy.

Głównym celem Towarzystwa są prace propagujące region własnej Gminy. Wiele artykułów ukazujących się w kwartalniku „Fala” jest autorstwa członków Towarzystwa, prezentujących swoją wiedzę historyczną o regionie, sprawozdania z odbytych imprez środowiskowych i wiedzę o podejmowanych pracach i życiu społecznym i gospodarczym. Zarząd Towarzystwa utrzymuje kontakty z młodzieżą studiującą na opolskich uczelniach. Wspiera również merytorycznie studentów i uczniów piszących prace, udostępniając im materiały. Od wielu lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej organizuje konkurs „Co wiem o swojej Gminie”. Wspiera również działalność Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligocie Tur., organizując kolejne konkursy na najciekawszy eksponat muzealny. Zaznaczamy swój udział w organizowanych dożynkach gminnych i corocznie organizowanym „Biegu po życie”, sponsorując nagrody. Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej współpracuje z związkiem „Dolna Mała Panew” oraz związkiem „Na Ratunek Jeziorom Turawskim”.

Obecnie Towarzystwo liczy 22 członków.

Chciałbym podziękować panu Walterowi Świecowi za wieloletnie kierowanie pracami Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej, które pod jego kierownictwem było inicjatorem wielu przedsięwzięć. Jednak życie nie znosi pustki, przed Towarzystwem stoją nowe zadania. Zachęcam aktywnych mieszkańców Gminy Turawa, nie bojących się nowych wyzwań, do uczestnictwa w pracach Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.

Przewodniczący TMZT
Jerzy Farys
 
co nowego w TMZT.jpeg

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 06-08-2010 07:52

Przewiń do góry