Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obrady Zarządu TMZT

W dniu 09.05.br odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej. W trakcie obrad Pani Danuta Matysek zapoznała zebranych z protokołem komisji oceniającej eksponaty muzealne, przekazane przez mieszkańców gminy Turawa do Gminnej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej w ramach II edycji konkursu na najciekawszy eksponat muzealny.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Elżbieta Kurowska - nagroda 400zł
II miejsce - Henryk Panicz: 300zł
III miejsce - Jarosław Przyszlak: 200zł
III miejsce - Henryk Raczek: 200zl
IV miejsce -Bonifacy Staś: 100zł
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18.05. br w siedzie Izby.

Na wniosek LZS Turawa i Publicznego Gimnazjum w Turawie, Zarząd Towarzystwa przyznał kwotę 100 zł na zakup pucharu jako nagrody w organizowanym już po raz 8 biegu przełajowym, w tym roku pod hasłem: "WRÓĆ DO DOMU NIE UMIERAJ NA DRODZE".

Pan Jerzy Farys zapoznał członków zarządu z projektem przeprowadzenia kolejnego konkursu pn. "Co wiem o swojej gminie".
Planowany termin konkursu: 06.06. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Turawie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - klasy gimnazjalne i szkoły podstawowe.
Zarząd Towarzystwa na nagrody przeznaczył kwotę 700 zł.

Ponadto w trakcie obrad omawiano sprawy organizacyjne Towarzystwa.

Jan Stonoga

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.