Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej.

Myśl powołania Towarzystwa Miłośników  Turawy zrodziła się z chęci działania tych, którzy z tą piękną ziemią związani byli miejscem swego urodzenia, zamieszkania lub wykonywanej pracy zawodowej.
Pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa odbyło się 19 lutego 1983 roku na którym wybrano Zarząd z przewodniczącym Walterem Świercem pełniącym ową funkcję do dnia dzisiejszego. Zebranie przyjęło także główne założenia, które w późniejszym okresie posłużyły do ostatecznej redakcji statutu.
Celem Towarzystwa było i jest rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej i popieranie inicjatyw społecznych służących utrwalaniu i pomnażaniu wartości materialnych regionu.
Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

W swych działaniach na ponad dwudziestoletniej przestrzeni zajmowało się:
- inspirowaniem badań związanych z gminą Turawa,
- wspieraniem działalności wydawniczej popularyzującej wiedzę historyczną o Turawie i jej okolicach
- inspirowaniem działalności związanej z opieką nad zabytkami przyrody i kultury materialnej,
- organizowaniem wystaw, odczytów, konkursów i imprez artystycznych.

Dotychczas siłami Towarzystwa wydano dwa albumy obejmujące informacje o wszystkich wsiach gminy oraz monografię samej Turawy.
Udzieliło daleko idącej pomocy merytorycznej do publikowanych przewodników turystycznych oraz prac magisterskich przygotowywanych przez studentów uczelni opolskich.
Przez wiele lat organizuje wśród młodzieży szkolnej i dorosłych konkursy wiedzy o własnym regionie.
Od 1991 roku jest wydawcą kwartalnika "Fala".
Towarzystwo wspiera rozwój zespołów folklorystycznych a także wszystkie formy gromadzenia kultury materialnej. Krzewi wiedzę o swym regionie na łamach prasy, w radiu i telewizji.
Zarząd Towarzystwa zaprasza chętnych do współpracy w przedstawionych dziedzinach.

 

Nasz adres:   Walter Świerc, ul. Opolska 14    46-045 Turawa

 

Zebranie członków TMZT.
Wystawa grafiki W.Świerca.
Zespół Jaźwinki z Bierdzan.

 

J.S.

 


Data publikacji:
 07-06-2006 13:09


Data modyfikacji:
 28-01-2015 08:03
Przewiń do góry