Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zaprasza

24 maja br. została oficjalnie otwarta Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie oraz odbył się finał IV edycji Konkursu „Ocalić od zapomnienia" organizowanego przez Izbę Regionalną i Tow. Miłośników Ziemi Turawskiej.

Przygotowania do udostępnienia zbiorów Izby Reg. w nowym pomieszczeniu, czyli w remizie OSP przy ul. Kadłubskiej trwały kilka miesięcy. Wyremontowane po UPT pomieszczenie (z budżetu Gminy), wymagało wielokrotnego sprzątania, podłączenia gniazdek i kontaktów elektrycznych oraz malowania całej klatki schodowej (z budżetu sołectwa). Wstępne ustawienie regałów (zwożone z GBP w Turawie w VI-VII 2012) dały obraz tematycznego ustawienia eksponatów i wygospodarowanych 2 „aneksów”.
Pierwsze kartony, skrzynie i kosze z przedmiotami dotarły do Izby w końcu grudnia 2012, a w ciągu stycznia - marca zostały przewiezione ostatnie, duże eksponaty wraz z koronami dożynkowymi. Jednak w poprzednim miejscu na prywatnej posesji pp. Paniczów pozostaje nadal zadaszona ekspozycja zewnętrzna, unikatowe maszyny rolnicze i sprzęt służący w obejściu oraz pracach polowych. Całą zimę i- na szczęście - spóźnioną wiosnę trwały prace wewnątrz Izby: mycie i czyszczenie eksponatów, połączone z wymaganą naprawą, ustawianie, przestawianie, wieszanie itd. oraz na końcu opatrzenie tabliczkami informacyjnymi. Pierwszymi, którzy odwiedzili Izbę jeszcze nie do końca otwartą były dzieci naszej PSP z „marzanną” i palmami wielkanocnymi. Przyniesione regionalne wytwory obrzędowości ludowej stanowią część dekoracji Izby.
Wiele osób zaangażowało się w to, aby 15 kwietnia udostępnić zbiory zwiedzającym, aby w każdy możliwy sposób pomóc mi w tym przedsięwzięciu. Są to:
Hildegarda Koj, Teresa Lipp, Bernadeta Staś, Ilona Grzesik, Konrad Klapan, Józef Staś, Krystian Lipp, Adrian Koj, Łukasz Grzesik, Jan Lazik, Andrzej Filuś, Mariusz Malcher, Damian Jańczyk, Andrzej Rataj, Tobiasz Kostka, Alfred Giza, Bogusław Grzesik, Arnold Rataj, Damian Kasprzyk, Ronald Kurowski, Bonifacy Staś, Sebastian Wodniok, Rafał Świtała, oraz mój mąż Piotr Matysek, który dziesiątki godzin przepracował w Izbie. Pełna wdzięczności serdecznie im za to dziękuję. Termin oficjalnego otwarcia Izby i finału IV edycji konkursu „Ocalić od zapomnienia" został wyznaczony na piątek 24 maja.
Udział wzięli: Wójt Gminy Turawa p. W. Kampa. Sekretarz Gminy p. S. Brzozowska, pp. B. Kita, M. Sadowska, Tow. Miłośników Ziemi Tur. w osobach p. B. Kansy, p. W. Świerc, p. J. Farys, p. T. Żulewska, dyrektorzy: Muzeum Wsi Op. w Bierkowicach, OCDR w Łosiowie, Domu Kultury w Rudnikach, PSP w Ligocie Turawskiej, GZEAS-u w Turawie, przedst. organizacji działających w Ligocie: DFK, OSP, LZS, radni RG Turawa: pp. J. Duda, M. Syboń, W. Czech, E. Grzesik, J. Klotka, ks. Proboszcz S. Pawiński, sołtys wsi z małżonką i Radą Sołecką, laureaci - dorośli: B. Staś, H.P. Kojowie, I. Grzesik, J. Leś, J. Klotka, Fr. Grzesik, H. Staś, K. Adamiec i ucz. z opiekunem p. M. Matysek, media opolskie i mieszkańcy wsi.
Gościem specjalnym był p. H. Panicz.
Przekręcając klucz w zamku drzwi wejściowych p. Wójt oficjalnie otworzył Izbę Regionalną Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej, ks. proboszcz S. Pawiński poświęcił ją, życząc - by pod opieką Bożej Opatrzności i św. Floriana służyła wszystkim.
W tegorocznym Konkursie „Ocalić od zapomnienia” po raz pierwszy wzięli udział ucz. PSP w Ligocie, którzy - bazując na wzorze pieczęci wsi z 1912 roku, herbie Turawy i okolicznościowym stemplu Izby - mieli opracować logo Izby. Po eliminacjach szkolnych do finału weszło 5 uczniów. Najbliżej postawionych wymogów znalazła się praca Natalii Prządo, która otrzymała I miejsce, zaś pozostałe: Luizy Staś, Jasmin Sygi, Melanii Nowak i Moniki Szymańskiej otrzymały równorzędne wyróżnienia. Natomiast dorośli laureaci IV edycji Konkursu „Ocalić od zapomnienia” dostarczyli m. in cz. kredensu kuchennego sprzed II wojny, porcelanowy młynek do kawy, drewniane koła od wozów, obrazy i portrety, łóżko z k. XIX w., słomianki, serwety szydełkowe i haftowany obrus, lampę i cz. wyposażenia sypialni, pieniądze polskie z lat 1955- 1990, paździerzak, magnetofon na akumulator, stołek myśliwego i inne.
Komisja Konkursowa w składzie B. Kansy, W. Świerc, J. Farys i D. Matysek wszystkim uczestnikom przyznała równorzędne nagrody, a eksponaty- bardzo ciekawe i zróżnicowane -stały się własnością Izby.
Wójt Gminy, p. W. Kampa, gratulując wszystkim laureatom, szczególne słowa podziękowania wraz z dyplomem i upominkiem skierował pod adresem rodziny Paniczów, u których wszystko się zaczęło i tam powstała Izba Regionalna. Nagrody i dyplomy ufundowali: Wójt Gminy Turawa i Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej, które ponadto dofinansowało część konsumpcyjną spotkania. Składam serdeczne podziękowania p. Wójtowi oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości, którzy organizacyjnie i finansowo pomogli ją sfinalizować. Dziękuję Towarzystwu Miłośników Ziemi Turawskiej za wieloletnie wspieranie idei tworzenia Izby i patronowaniu konkursom „Ocalić od zapomnienia”.

Danuta Matysek

 

DSC09254.jpeg
DSC09285.jpeg
DSC09263.jpeg
DSC09268.jpeg
DSC09272.jpeg
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.