Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Jubileusz na Ziedlungu

"Niedawno przesiedleni, a to już siebzieg lat..." mówiły słowa piosenki zaśpiewanej 20 lipca 2008 roku w Ligocie Turawskiej na Siedlungfeście z okazji 70-lecia powstania Osiedla.
Siedlung-Osiedle - wybudowane w latach 1936-1938 dla rodzin m.in. z Zamościa, Kryśliny, Pustkowa i Szczedrzyka, terenów zalanych wodami Jezior Turawskich, ostatecznie zasiedlone właśnie 70 lat temu, stało się nieodłączną częścią Ligoty. Charakterystyczna zwarta zabudowa szachulcowa z tzw. "pruskim murem" i drogą wyłożoną granitowym brukiem, w dobrym stanie zachowana do dziś stanowi bardzo ciekawą część wsi.
Wielu mieszkańców jeszcze żyjących było świadkami nasiedlenia, przyjazdu rodzin, "które na wozach jechały, kury, gęsi trzymały, bydło, konie też wzięły i na nowe ciągnęły", a co przypomniała im druga piosenka specjalnie ułożona na ten Jubileusz. Z osób, które wówczas przybyły do Ligoty, pozostały jeszcze cztery, które tu nadal żyją i mieszkają: p. Maria Wacławczyk, p. Elżbieta Joniec, p. Gertruda Kokott i p. Franciszek Kokot.
Uroczystość przygotowana przez mieszkańców Osiedla, wsparta przez całą wieś, której głównym inicjatorem była rodzina Hildegardy i Pawła Kojów, tak naprawdę została zaplanowana już w 2005 roku, gdy na Siedlungu stawiano pamiątkowy kamień upamiętniający wydarzenie sprzed lat.
Przygotowana przez Wiejską Izbę Regionalną pokoleniowa wystawa rodzinnych fotografii, nieszpory i pamiątkowe zdjęcie przy obelisku, nieodłączny śląski kołacz, dobra muzyka i pogoda sprzyjały doskonałej, wspólnej zabawie, która trwała do późnych godzin nocnych.
Ten Siedlungfest z pewnością zapamiętają jego uczestnicy ,gdy - po latach oglądając pożółkłe fotografie - będą liczyć czas do kolejnej rocznicy.
 
Danuta Matysek
 
Mieszkańcom Siedlunga dziękuję za udostępnienie rodzinnych fotografii, a p. R. Świtała i p. R. Kurowskiemu za pomoc graficzną.
 
 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.