Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

III edycja konkursu - Ocalić od zapomnienia

WIEJSKA IZBA REGIONALNA zaprasza...

16 maja br. w Wiejskiej Izbie Regionalnej gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zostały ogłoszone wyniki III edycji Konkursu "Ocalić od zapomnienia" organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Izbę Regionalną na najciekawszy eksponat muzealny. Wzorem lat ubiegłych zasadniczym celem Konkursu było uratowanie nielicznych już przedmiotów kultury materialnej wsi naszego regionu.
Zgodnie z regulaminem do Konkursu mogły być zgłoszone oryginalne przedmioty wytworzone przed 1945 rokiem, które po ogłoszeniu wyników przejdą na własność Izby Regionalnej. Ostatecznie do III edycji przystąpiło 5 rodzin, które łącznie zgłosiły 16 eksponatów.
5 maja Komisja Konkursowa: p. W. Świerc (Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej), J. Farys i D. Matysek (członkowie), po gruntownym obejrzeniu zgromadzonych przedmiotów ustaliła, że wszystkie eksponaty spełniły wymogi Konkursu.
Zważywszy na bardzo zbliżony do siebie czas okres powstania i wartość muzealną większości z nich, przyznała 4 równorzędne nagrody pieniężne i 1 wyróżnienie.
Fundatorem nagród i pamiątkowych albumów byto Towarzystwo, a wyróżnienia Wójt Gminy Turawa.

Nagrody otrzymali:

- p. Maria Bodnaruś z Bierdzan za drewnianą zdobioną malowidłami i okuciami skrzynię podróżną oraz kpt. 6 chustek kaszmirowo-wełnianych z motywami kwiatowymi;
- p. Halina i Arthur Kollochowie z Ligoty za hebel (szatkownicę) do kapusty, szlifierkę  (ostrzałkę) do narzędzi i obraz olejny "Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym";
-p. Henryk Panicz z Ligoty za stolnicę, "babkę" do klepania kosy i półlitrową miarkę do odmierzania mleka;
-p. Eryka Skiba z Ligoty za mapę (na płótnie) ziem niemieckich i rzeźbionego konika na biegunach.

Wyróżnienie otrzymał Bonifacy Staś z Ligoty za kostur (czerpak) do wyciągania wiader z wodą ze studni.

W milej uroczystości, przygotowanej przez p. sołtys A. Kasprzyk i Radę Sołecką, wsi Ligota oprócz organizatorów Konkursu i laureatów, uczestniczyli m.in.
p. W. Kampa - Wójt Gminy Turawa, p. F. Mykietów - Przew. Rady Gm. Turawa, p. J. Stonoga - prac. U. Gminy w Turawie, p. B. Matuszek z Woj. Ośr. Dor. Rolniczego w Łosiowie, księża parafii Ligota: ks. proboszcz S. Pawiński i ks. wikary J. Ostrowski, p. B. Kansy - dyr. PSP i p. B. Staś z filii Gm. Biblioteki w Ligocie. Media reprezentowali red. "Radia Opole", "Beczki" i "Fali",a uczniowie naszej PSP przedstawili stosowny program artystyczny. Wraz z podziękowaniem za występ dzieci otrzymały słodkie upominki ufundowane przez sklepy p. K. Nowak i A. Morcinek.

Gromadzone od czterech lat eksponaty można oglądać w Izbie Regionalnej, która ponadto otrzymała stylową. gablotę na kolekcję pisanek nagradzanych od 2003 roku w Gminnych Konkursach Kroszonkarskich. Gablotę wykonaną przez p. R. Wiorę z Ligoty zapłacono z budżetu gminy.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania: p. Sołtys i Radzie Sołeckiej wsi, paniom za pomoc w wiosennych porządkach w Izbie (p. H. Koj, p. B. Staś i p. J. Dawid) oraz sklepom:"U Krystyny" i "Adaś" składam serdeczne podziękowanie. Zapraszając do kolejnego konkursu w przyszłym roku mam nadzieję, że piąte urodziny Izby będą okazją do głębszych przemyśleń nad przeszłością i szacunkiem do tradycji, bez których nie byłoby teraźniejszości.

Danuta Matysek

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.