WIEJSKA IZBA REGIONALNA zaprasza...

16 maja br. w Wiejskiej Izbie Regionalnej gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zostały ogłoszone wyniki III edycji Konkursu "Ocalić od zapomnienia" organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Izbę Regionalną na najciekawszy eksponat muzealny. Wzorem lat ubiegłych zasadniczym celem Konkursu było uratowanie nielicznych już przedmiotów kultury materialnej wsi naszego regionu.
Zgodnie z regulaminem do Konkursu mogły być zgłoszone oryginalne przedmioty wytworzone przed 1945 rokiem, które po ogłoszeniu wyników przejdą na własność Izby Regionalnej. Ostatecznie do III edycji przystąpiło 5 rodzin, które łącznie zgłosiły 16 eksponatów.
5 maja Komisja Konkursowa: p. W. Świerc (Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej), J. Farys i D. Matysek (członkowie), po gruntownym obejrzeniu zgromadzonych przedmiotów ustaliła, że wszystkie eksponaty spełniły wymogi Konkursu.
Zważywszy na bardzo zbliżony do siebie czas okres powstania i wartość muzealną większości z nich, przyznała 4 równorzędne nagrody pieniężne i 1 wyróżnienie.
Fundatorem nagród i pamiątkowych albumów byto Towarzystwo, a wyróżnienia Wójt Gminy Turawa.

Nagrody otrzymali:

- p. Maria Bodnaruś z Bierdzan za drewnianą zdobioną malowidłami i okuciami skrzynię podróżną oraz kpt. 6 chustek kaszmirowo-wełnianych z motywami kwiatowymi;
- p. Halina i Arthur Kollochowie z Ligoty za hebel (szatkownicę) do kapusty, szlifierkę  (ostrzałkę) do narzędzi i obraz olejny "Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym";
-p. Henryk Panicz z Ligoty za stolnicę, "babkę" do klepania kosy i półlitrową miarkę do odmierzania mleka;
-p. Eryka Skiba z Ligoty za mapę (na płótnie) ziem niemieckich i rzeźbionego konika na biegunach.

Wyróżnienie otrzymał Bonifacy Staś z Ligoty za kostur (czerpak) do wyciągania wiader z wodą ze studni.

W milej uroczystości, przygotowanej przez p. sołtys A. Kasprzyk i Radę Sołecką, wsi Ligota oprócz organizatorów Konkursu i laureatów, uczestniczyli m.in.
p. W. Kampa - Wójt Gminy Turawa, p. F. Mykietów - Przew. Rady Gm. Turawa, p. J. Stonoga - prac. U. Gminy w Turawie, p. B. Matuszek z Woj. Ośr. Dor. Rolniczego w Łosiowie, księża parafii Ligota: ks. proboszcz S. Pawiński i ks. wikary J. Ostrowski, p. B. Kansy - dyr. PSP i p. B. Staś z filii Gm. Biblioteki w Ligocie. Media reprezentowali red. "Radia Opole", "Beczki" i "Fali",a uczniowie naszej PSP przedstawili stosowny program artystyczny. Wraz z podziękowaniem za występ dzieci otrzymały słodkie upominki ufundowane przez sklepy p. K. Nowak i A. Morcinek.

Gromadzone od czterech lat eksponaty można oglądać w Izbie Regionalnej, która ponadto otrzymała stylową. gablotę na kolekcję pisanek nagradzanych od 2003 roku w Gminnych Konkursach Kroszonkarskich. Gablotę wykonaną przez p. R. Wiorę z Ligoty zapłacono z budżetu gminy.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania: p. Sołtys i Radzie Sołeckiej wsi, paniom za pomoc w wiosennych porządkach w Izbie (p. H. Koj, p. B. Staś i p. J. Dawid) oraz sklepom:"U Krystyny" i "Adaś" składam serdeczne podziękowanie. Zapraszając do kolejnego konkursu w przyszłym roku mam nadzieję, że piąte urodziny Izby będą okazją do głębszych przemyśleń nad przeszłością i szacunkiem do tradycji, bez których nie byłoby teraźniejszości.

Danuta Matysek

 

Zachować od zapomnienia 001.jpeg
Zachować od zapomnienia 002.jpeg
Zachować od zapomnienia 003.jpeg
Zachować od zapomnienia 004.jpeg
Zachować od zapomnienia 005.jpeg
Zachować od zapomnienia 006.jpeg
Zachować od zapomnienia 007.jpeg
Zachować od zapomnienia 008.jpeg
Zachować od zapomnienia 009.jpeg
Zachować od zapomnienia 010.jpeg
Zachować od zapomnienia 011.jpeg
Zachować od zapomnienia 012.jpeg
Zachować od zapomnienia 012.jpeg
Zachować od zapomnienia 013.jpeg
Zachować od zapomnienia 014.jpeg
Zachować od zapomnienia 015.jpeg
Zachować od zapomnienia 016.jpeg
Zachować od zapomnienia 017.jpeg
Zachować od zapomnienia 018.jpeg
Zachować od zapomnienia 019.jpeg
Zachować od zapomnienia 020.jpeg

 


Data publikacji:
 26-05-2008 10:54


Data modyfikacji:
 22-01-2015 09:36
Przewiń do góry