Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs na obiekt muzealny

KONKURS

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej ogłasza konkurs na najciekawszy obiekt muzealny. Zwracamy się do mieszkańców Gminy Turawa z prośbą o aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu. Bardzo często, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że wokół nas ulegają  zniszczeniu przedmioty o historycznej wartości, mówiące o przeszłości naszych przodków.
Zapewniamy, że dostarczone eksponaty znajdą  opiekę w dobrze zorganizowanej Izbie Regionalnej w Ligocie Turawskiej. Poniżej przedstawiamy regulamin organizacyjny konkursu.

 

Regulamin

organizacyjny konkursu na najciekawszy obiekt wykonany do 1945 roku a będący nierozerwalnie związany z życiem i pracą ludności na terenie Gminy Turawa.

 

§ 1

Konkurs zorganizowano z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej przy daleko idącym wsparciu organizacyjnym Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej. Jego głównym celem jest ocaleni pamiątek kultury materialnej regionu turawskiego oraz wzbogacenie już istniejącej ekspozycji wystawienniczej.

§ 2

Konkurs trwa od chwili ogłoszenia na łamach „ Fali „ do 31 marca 2006r., natomiast jego wyniki ogłoszone zostaną do 31 maja tego samego roku.

 § 3

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obiekty /przedmioty/ kultury materialnej:
a) pisane – książki, czasopisma, dokumenty, banknoty, zdjęcia, albumy, kroniki, obrazy itp.,
b) przedmioty - z ceramiki, szkła, porcelany i metalu,
c) wystrój wnętrz – meble, nakrycia stołowe, pościel, stroje itp.,
d) narzędzia rolnicze i rzemieślnicze.

Przedmioty przekazane do konkursu nie mogą być przed ich przekazaniem celowo odnawiane /malowane/ za wyjątkiem bieżącej konserwacji.

§ 4

 Komisja Konkursowa dokona oceny punktowej dostarczonych przedmiotów za pomocą szczegółowych kryteriów.

 § 5

Każdy dostarczony do konkursu eksponat staje się własnością Wiejskiej Izby Regionalnej i powinien posiadać informację zawierającą nazwę, wiek, miejsce pochodzenia, przeznaczenie oraz adres właściciela.

 § 6

Właścicielom najciekawszych eksponatów zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia o łącznej /wartości/ wysokości 1 200 zł.

Pierwsza nagroda w wysokości 400 zł.
Druga  nagroda w wysokości 300 zł.
Trzecia nagroda w wysokości 200 zł.
Na wyróżnienia przeznacza się kwotę 300 zł.
Upoważnia się Komisję Konkursową do zmiany proponowanych nagród.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod tel. 77 42 13 062 oraz 604 887 743.

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Turawskiej.

                                                            

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.