Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Krótka historia powstania Izby

WIEJSKA IZBA REGIONALNA w LIGOClE TURAWSKIEJ

18 maja 2004r. o godz. 10.00 w Ligocie Turawskiej została otwarta Wiejska Izba Regionalna - miejsce spotkań dla całej społeczności i organizacji środowiskowych, której przewodnim hasłem są, słowa prof. L. Kołakowskiego: "Mała Ojczyzna - to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy - nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka, wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata".
Pomysł utworzenia małego wiejskiego muzeum wielokrotnie był tematem posiedzeń Rady Sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi, ale dopóki nie było stosownego lokalu, wszystko kończyło się na planach. Dopiero nieodpłatne użyczenie pomieszczeń przez p. Małgorzatę i Henryka Paniczów w ich prywatnym domu pozwoliło na realizacje tego przedsięwzięcia. Nadrzędnym zadaniem Wiejskiej Izby Regionalnej jest ocalenie od zniszczenia pamiątek przeszłości, resztek kultury materialnej najbliższego regionu.
Ekspozycja obejmuje 3 pomieszczenia w budynku i wystawę dawnych narzędzi i maszyn rolniczych na wolnym powietrzu. W pomieszczeniach można obejrzeć sprzęt gospodarstwa domowego ułatwiający prace w domu i obejściu, pamiątki rodzinne ze szkła, porcelany i ceramiki, bieliznę stołową i pościelowa, z wyprawy ślubnej panny młodej, obrazy świętych oraz wiele innych przedmiotów, w których zamknięty jest wycinek historii wsi. Odrębne miejsce zajmuje również wystawa rękodzielnictwa ludowego poświęcona przede wszystkim tradycji dożynkowej: korony żniwne
Wiejska Izba Regionalna została zgłoszona do konkursu "PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2004" i otrzymała wyróżnienie w kategorii: najlepszy projekt Odnowy Wsi.
Wielka jest rzesza ludzi bezpośrednio związana z utworzeniem Izby, którzy w każdy możliwy sposób wspierali powstanie tego miejsca przeszłości i tradycji: p. P. Panicz, Skiba, Wollny, Kurowski, Michalczyk, Soppa, Dawid, Frencek, Adamiec, Koj, Lipp, Staś, Matysek, Czapla, Grysczyk, Grzesik, Nowak, Mika, Prządo, Kansy, Roesner, Liebe, Tomsa, S.Panicz i wielu innych.
Do dyspozycji zwiedzających wyłożona jest Księga Pamiątkowa oraz Kronika Ligoty Turawskiej.
Uchwałą Rady Gminy Turawy z dnia 18 marca 2005r. ta placówka została przemianowana na Wiejską Izbę Regionalną Gminy Turawy z siedzibą w Ligocie Turawskiej.

Adres:
46-046 Ligota Turawska
ul . Główna 18
tel. kontaktowy: 77 42 13 062, 604 887 743
czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.00 - 10.00

Opracowała D. Matysek

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.