Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Goście z woj. Śląskiego

W ramach promocji nagrodzonych projektów  w programie Odnowa Wsi , w dniach 26 i 27 października 2004 Wiejską Izbę Regionalną w Ligocie Turawskiej odwiedziła blisko 40-osobowa grupa uczestników programu z województwa Śląskiego. Goście z zainteresowaniem obejrzeli zgromadzone eksponaty i dokonując wpisu do Księgi Pamiątkowej podkreślali ogromne znaczenie Izby jako miejsca łączącego przeszłość z przyszłością. Następnie podziwiali tzw. Siedlung - Osiedle, zbudowane w 1938 roku na potrzeby ludności przesiedlonej z terenów zalanych przez wody zbiornika turawskiego.

 

w1.jpeg w2.jpeg
w3.jpeg w5.jpeg

  

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.