Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Porządek na pomostach

Od dnia 7.05.2014r. każdy wędkarz jest zoobowiązany do pozostawienia pomostu w idealnej czystości oraz do zabierania śmieci ze sobą.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.