Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne przyległe do Jeziora Małego w Turawie obejmujące następujące działki:

  1. dz. nr 1/662 pow. 6,8513 ha
  2. dz. nr 1/356 pow. 4,0309 ha (Jezioro Małe)
  3. dz. nr 1/117 pow. 0,1510 ha (teren po byłym PTTK)
  4. dz. nr 1/122 pow. 0,0259 ha

Na terenach obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmujący obrzeża Jezior Turawskich.

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Turawa, jest to Jezioro Małe oraz grunty leżące na jego obrzeżach. Nieruchomość zaliczana jest do terenów przeznaczonych do celów turystycznych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych z udziałem usług związanych z w/w przeznaczeniem. Jezioro Małe położone jest w niewielkiej odległości od Jeziora Dużego i Jeziora Średniego, dojazd do jeziora drogą częściowo utwardzoną (ul. Wędkarska). Na terenie znajduje się sieć kanalizacyjna i sieć energetyczna. W chwili obecnej budowana jest sieć wodociągowa. Teren znajduje się w pobliżu ośrodków wczasowych, w pobliżu głównej drogi dojazdowej (powiatowej) na trasie Opole -Szczedrzyk -Ozimek. Nieruchomość nie jest użytkowana w sposób zorganizowany, nie jest zabudowana i ogrodzona. Oprócz Jeziora Małego teren nieruchomości jest zalesiony w przeważającej mierze drzewami iglastymi.

Jezioro Małe - teren inwestycyjny.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.