Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki II Konkursu Fotograficznego FOTKA ZZA PŁOTKA 2010 !!!

    Temat ostatniej edycji konkursu brzmiał: "Najlepszy przyjaciel człowieka". Pozostawiliśmy Wam pełną swobodę w interpretacji i doborze techniki wykonywania zdjęć, co można było zauważyć w pracach nadesłanych na konkurs.

Łap za aparat!

    W konkursie przeważały zdjęcia zwierząt, które to uznawaliście zazwyczaj za najlepszych przyjaciół człowieka, były też inne interpretacje tematu, co wskazuje na kreatywność uczestników.

    Spośród 23 nadesłanych na konkurs zgłoszeń i zdjęć wybraliśmy jedną zwycięską fotografię. 

Komisja konkursowa w składzie:

Oliwer Kubus (przewodniczący), Sabina Nowak, Justyna Tieleczek, Patryk Wieczorek i Martina Nowak, doceniając jakość wykonania zdjęcia, ujęcie sytuacyjne i przekaz artystyczny

za najlepszą fotografię uznała zdjęcie pt. "Kotek" nadesłane przez Iwonę Niznik z Turawy. Ta praca wygrała tym samym II edycję Konkursu "Fotka zza Płotka" 2010

Poniżej zamieszczamy zwycięską fotografię autorstwa Iwony Niznik

Iwona Niznik 'Kotek'.jpeg

                                                                                                       "Kotek" / Iwona Niznik

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.