Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

NAS ŁĄCZY MUZYKA 2010 już 11 grudnia !!!

Kolejna edycja imprezy odbędzie się 11 GRUDNIA 2010 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, którego ideą jest łączenie wszelkich muzycznych stylów, form wykonania, a także łączenie lokalnej społeczności.

 

W tegorocznej edycji imprezy, dzięki współpracy z mniejszością niemiecką zapraszamy także uczestników do zaprezentowania piosenek w języku niemieckim. Organizatorzy utworzyli dodatkową kategorię pod nazwą "piosenka niemieckojęzyczna"

 

plakat PIOSENKA jpg2.jpeg

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMUJEMY DO 8 GRUDNIA 2010

r e g u l a m i n,   f o r m u l a r z    z g ł o s z e n i o w y:

DOCREGULAMIN KONKURSU (41,00KB)

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (44,00KB)

e - mail: mrg.turawa@op.pl,   tel.: 504 251 946

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.