Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

I OTWARTY RAJD ROWEROWY WOKÓŁ JEZIOR TURAWSKICH

 

W E Ź   U D Z I A Ł   W   R A J D Z I E   ! ! !

 

Rajd OK jpg.jpeg

 

S T A R T   -   2  m a j a ,   g o d z .  1 3 .  0 0   -   K O T Ó R Z  M A Ł Y

 Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

REGULAMIN DOSTĘPNY PRZED STARTEM

Podstawowe zasady:

 

- uczestnicy muszą posiadać sprawny rower, dostosowany do wymogów rchu drogowego;

- każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną lub opiekuna odpowiedzialność;

- uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową (gdy jej nie posiada musi z nim uczestniczyć osoba dorosła legitymizująca się tym dokumentem);

- podczas rajdu na drogach publicznych obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego;

 

INFORMACJE

- Młodzieżowa Rada Gminy Trawa [tel: 698 736 335]

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.