Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA III kadencji 2008 - 2010

    14 marca odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na III kadencję 2008 - 2010, która rozpoczyna się w marcu 2009 roku i zakończy na przełomie lutego i marca 2011. O godzinie 12.00 komisja skrutacyjna powołana dla przeprowadzenia wyborów rozpoczęła weryfikację list poparcia jakie do Urzędu Gminy przynieśli kandydaci na radnych. Pozytywnie zweryfikowano 11 kandydatów z miejscowości: Kotórz Mały, Węgry, Zawada, Zakrzów Turawski. O godzinie 13.00 komisja skrutacyjna przyjmowała zgłoszenia kandydatur na funkcje w prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Turawa i na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Po autoprezentacji kandydatów przystąpiono do wyborów wewnętrznych w których głosowanli nowowybrani radni Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na III kadencję wybrano:

Wiolettę Dorn, Justynę Tieleczek, Sabinę Nowak, Małgorzatę Wiesiołek,   Roberta Sikorę, Oliwera Kubus, Sebastiana Klotka, Bartłomieja Prochota, Patryka Wieczorek, Martinę Nowak i Annę Wiesiołek

Wyniki wyborów wewnętrznych do prezydium

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy wybrano Sebastiana Klotka, Wice przewodniczącym Sabinę Nowak i Oliwera Kubus, Skarbnikiem wybrano Oliwera Kubus, Sekretarzem wybrano Justynę Tieleczek, a jej zastępcą Wiolettę Dorn, Delegatem również wybrano Justynę Tieleczek, a jej zastępcą Wiolettę Dorn, Koordynatorem komisji wybrano Sabinę Nowak

Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrana została Małgorzata Wiesiołek

 

Poniżej radni Młodzieżowej Rady Gminy Turawa III kadencji

Radni III kadencji MRGT    Radni III kadencji MRGT

    Na 28.03.2009 na godzinę 10.00 wyznaczono spotkanie robocze nowo wybranych radnych na którym zostaną przeprowadzone zapisy do komisji tematycznych i wybory ich przewodniczących oraz zostanie przyjęty plan pracy na 2009 rok i wyznaczony termin oficjalnej sesji inaugurującej prace Młodzieżowej Rady Gminy III kadencji 2008 - 2010

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.