Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, II kadencja 2006 - 2008

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA

                           II KADENCJI 2006 – 2008

                                ZNAMY WYNIKI !!!

 

Listopad to w 2006 roku miesiąc kampanii samorządowych i wyborów. W gminie Turawa mieliśmy okazję być świadkami dwóch kampanii wyborczych.

Pierwsza i oczywiście ważniejsza a także głośniejsza to ta związana z wyborami samorządowymi. Drugą była kampania, jaką we własnym zakresie organizowała młodzież – kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa.

Od początku września ruszyły zapisy na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, zgłaszać mogli się mieszkańcy gminy w wieku od 14 do 25 lat. Warunkiem przyjęcia do grona radnych Młodzieżowej Rady Gminy Turawa było zdobycie dziesięciu głosów poparcia wśród mieszkańców gminy. Zgłosiło się 19 osób.

4 listopada Komisja Skrutacyjna na spotkaniu przyszłych radnych weryfikowała listy poparcia. Zbierano także zgłoszenia już przyjętych radnych na poszczególne funkcje w prezydium Młodzieżowej Rady, których objęcie dokonywało się przez wybory powszechne.

W wyborach mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Turawa na zasadach prawa wyborczego czynnego tak jak w przypadku wyborów samorządowych z tą  różnica, że do głosowania byli uprawnieni mieszkańcy, którzy ukończyli 15 lat.

Wybory odbyły się 3 grudnia 2006 roku w Urzędzie Gminy w Turawie. W głosowaniu wzięło udział 57 osób, które potraktowały sprawy młodzieży poważnie, co cieszy.

Komisja Skrutacyjna w godzinach 12.00 – 17.00 bez przerwy czuwała nad poprawnym przebiegiem głosowania. Lokal zamknięto o 17.00 a wyniki podano o godzinie 17.45

 

W wyborach wybierano przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, którym został wybrany na druga kadencję Sebastian Klotka z Zawady, dwóch wice przewodniczących, którymi zostali wybrana na druga kadencję Sabina Nowak z Kotorza Małego oraz nowa członkini rady Danuta Kula z Węgier, sekretarza rady, którym została Anna Wiesiołek z Kotorza Małego, skarbnika rady, którym została Partycja Kozak z Kotorza Wielkiego

 

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA II KADENCJI 2006 – 2008

Oliwer Kubus, Partycja Kozak, Bartłomiej Prochota, Partycja Klimek, Danuta Kula, Lucyna Król,  Krystin Ebisch, Sabrina Leś, Sebastian Klotka, Żaneta Pytel, Katarzyna Kulig, Agnieszka Panicz, Aneta Kurpierz, Zuzanna Tomsa, Karolina Mazur, Sabina Nowak, Małgorzata Wiesiołek, Anna Wiesiołek, Dżesika Grzesik.

 

Inne funkcje w Młodzieżowej Radzie Gminy Turawa oraz tworzenie komisji tematycznych zaplanowano na sesje roboczą. Wybory na dane funkcję będą wyborami wewnętrznymi rady.

Młodzieżową Radę Gminy Turawa II kadencji tworzą młode zdolne osoby, co pozwala myśleć, że rada ta będzie się coraz prężniej rozwijać i pozytywnie oddziaływać na środowisko młodzieżowe w gminie oraz stanie się dobrym pomostem porozumienia miedzy młodzieżą a dorosłymi.

Uroczystą sesję inauguracyjną rozpoczynającą prace Młodzieżowej Rady Gminy Turawa II kadencji, na której obecni będą przedstawiciele władz gminnych zaplanowano na 17 grudnia 2006 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Turawie. Serdecznie zapraszamy na tą sesje wszystkich zainteresowanych

 

 

                                                                                  Komisja Skrutacyjna

                                                           dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

 

adm. J.S.

                                                          

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.