Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podziękowania dla aktywnych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Turawa - lato 2006

        P O D Z I Ę K O W A N I A    C Z Ł O N K  O M

                 Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

i organizatorom imprez, na które zaprasza się młodzież

   

    Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, składa serdeczne podziękowania członkom Młodzieżowej Rady Gminy Turawa: Annie Wiesiołek, Sabinie Nowak, Małgorzacie Wiesiołek oraz Justynie Tieleczek, Asi Żygadło i innym osobom, które udzielały się na rzecz MRGT w okresie letnim oraz za pomoc w organizacji części artystycznej dwóch imprez, w których w ostatnim czasie brała udział Młodzieżowa Rada Gminy Turawa – Festyn „LATO 2006 w Kotorzu Małym” oraz Festyn „Dni Kolanowic” 2006

     Dziękuję także organizatorom za zaproszenie nas i umożliwienie pomocy w organizacji tych wydarzeń. Taka postawa przyczynia się do integracji środowiska dorosłych z młodzieżą gminy przy okazji prowadząc do konkretnych osiągnięć i korzyści.

 

                                                                                 

 

Przewodniczący

   Młodzieżowej Rady Gminy

                                                                                       TURAWA

                                                                                  Sebastian Klotka

 

adm. J.S.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.