U W A G  A    M Ł O D Z I E Ż   !!!

 

        WYBORY   DO

     Młodzieżowej   Rady   Gminy   Turawa

                na II kadencję 2006 – 2008

 

I. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ od 10.09.06r do 1.11.06r

- zgłoszenie kandydatury, z poparciem 15 osób ze swojej miejscowości

II. ZATWIERDZENIE RADNYCH  4.11.2006r, godz. 1000 w UG Turawa

- zjazd osób z listami poparcia do UG i zatwierdzenie osoby na funkcje radnego, zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego

III. KAMPANIA WYBORCZA od 5.11.06r do 24.11.06r

- w okresie: listopad 2006 we własnym zakresie każdego z kandydatów

IV. WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I PREZYDIUM 

                                                            25.11.2006r, godz. 1000 w UG Turawa

- głosują radni zatwierdzeni na zjeździe oraz osoby, które przyjdą do UG w Turawie w tym dniu

V. ZATWIERDZENIE WYNIKÓW WYBORÓW I ŚLUBOWANIE RADNYCH

 - do 14 dni po wyborach (spotkanie w UG Turawa)

 

         DAJ   SIĘ   WYBRAĆ   !!!

 

 

WARUNKI STARTOWANIA W WYBORACH I WYBORU

Szczegółowe zasady wyborów będą dostępne po 10.09.06r na stronie www.turawa.pl w dokumencie Ordynacja  Wyborcza do MRGT z 2004r

 

RADNY

- Żeby zostać radnym wystarczy zdobyć 15 podpisów osób, które ukończyły 16 lat ze swojej

   miejscowości, na specjalnym blankiecie wydawanym przez obecną MRGT w UG Turawa

    Należy przyjść na spotkanie radnych z wypełnionym podpisami blankietem w dniu 4.11.2006r

PREZYDIUM RADY (oprócz niżej wymienionych – w następnym punkcie -  funkcji prezydium)

- Należy być radnym i zgłosić swoją kandydaturę na dane stanowisko.

   Jeżeli jest kilka osób chętnych wtedy przeprowadza się wewnętrzne głosowanie (głosują sami radni)

PREZYDIUM RADY (PRZEWODNICZĄCY, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik,

   przewodniczący komisji rewizyjnej)

- Wybierani poprzez powszechne i tajne głosowanie wszystkich uprawnionych osób (radni i inni),  

   które przybędą do UG Turawa w dniu 24.11.2006r podczas spotkania wyborczego

 

 

JESTEŚ RADNYM – DECYDUJESZ O LOSACH

                 MŁODZIEŻY !!!

 

adm. J.S.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 18-11-2008 14:25

Przewiń do góry