Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja nadzwyczajna Młodzieżowej Rady Gminy Turawa - wrzesień 2006 (informacja)

 

 

 Młodzieżowa Rada Gminy

             TURAWA

 

 

                     Sesja nadzwyczajna Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

                                                                    WRZESIEŃ 2006

 

 

    Dnia 9 września (sobota) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Turawie odbędzie się sesja nadzwyczajna Młodzieżowej Rady Gminy Turawa – sesja robocza dotycząca kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1)      Przedstawienie aktualnych prac Młodzieżowej Rady Gminy Turawa i wprowadzenie do tematu sesji

2)      Sprawozdanie z udziału w dwóch imprezach kulturalnych w okresie letnim:

       - festyn „Lato 2006” w Kotorzu Małym

       - festyn „Dni Kolanowi” 2006

3)  Przygotowanie, krótkiego wystąpienia informacyjnego podczas Gminnych Dożynek

     2006 w Kotorzu Wielkim, dotyczącego rozpoczynającej się kampanii wyborczej do

     Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na drugą kadencję 2006 – 2008

4)      Przygotowanie zaproszeń na sesje „Zakończenie kadencji MRGT 2004 – 2006” dla:

-  wójta Gminy Turawa, pana Waldemara Kampa

-  przewodniczącego Rady Gminy Turawa, pana Artura Gallusa

-  kierownika Referatu Turystyki i Sportu oraz Programów Pomocowych, pana

   Tomasza Golca

5)      Przygotowanie akcji informacyjnej nt. Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

Skierowanej do młodzieży w Gimnazjum w Turawie

6)      Rozpoczęcie przygotowań merytorycznych i formalnych do przeprowadzenia

       wyborów do MRGT

    -  przygotowanie dokumentów, afiszy informacyjnych

    -  rozpoczęcie wyłaniania komisji skrutacyjnej z obecnej rady

    -  zatwierdzenie terminów kampanii wyborczej zaproponowanych przez prezydium

7)  Podjęcie uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Turawa o terminach rozpoczęcia i 

     zakończenia kampanii wyborczej do MRGT oraz jej zasadach

8)  Ustalenie daty sesji kończącej kadencję (propozycja gości 13 październik)

9)  Wolne wnioski (propozycja Konkurs Piosenki)

     10)  Zakończenie obrad

 

 

             PROSZĘ RADNYCH O POWAŻNE POTRAKTOWANIE  SESJI

 

 

                                                                       z poważaniem

                                                                      Przewodniczący

                                                            Młodzieżowej Rady Gminy

                                                                          TURAWA

                                                                      Sebastian Klotka

 

adm. J.S.

 

 

                                                                                     

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.