Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Godziny otwarcia bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
ul. Opolska 33
tel. 77 42 12 044
e-mail:
Kierownik: Bernadeta Staś

czynna: od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00

Biblioteka posiada trzy filie biblioteczne:

1. Filia biblioteczna w Ligocie Turawskiej
ul. Główna 21
tel. 77 42 13 192
e-mail:
Kierownik: Bernadeta Staś

czynna: poniedziałek, wtorek: 15.00 – 18.00
środa: 10.00 – 13.00
czwartek, piątek: 15.00 – 18.00

2. Filia biblioteczna w Zawadzie
ul. Oleska 35 (obok zakładu fryzjerskiego)
tel. 77 42 16 297
Kierownik: Sabina Kozołup

czynna: poniedziałek – środa: 14.00 – 18.00
czwartek: 9.00 – 13.00
piątek: 14.00 – 18.00

3. Filia biblioteczna w Węgrach
ul. Opolska 31
Kierownik: Franciszka Łatacz

czynna: wtorek: 14.00 – 18.00


UWAGA !

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie, filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej i w Zawadzie można korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu.
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.