Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA V KADENCJI 2013 - 2015 [nazwiska radnych, kontakty]

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA V KADENCJI 2013 - 2015

Radni:

Florian Kasprzyk, Sabina Nowak, Justyna Tieleczek, Martina Nowak, Wioletta Dorn, Michał Budnik, Denis Miron, Żaneta Nowak, Julia Czech, Kamil Neumann, Marlena Neumann.

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy - Wioletta Dorn
Wice przewodniczący - Sabina Nowak, Michał Budnik
Skarbnik - Justyna Tieleczek
Sekretarz - Marlena Neumann

Koordynator komisji tematycznych - Sabina Nowak, Delegat - Julia Czech,  Zastępca delegata - Żaneta Nowak, Zastępca sekretarza - Denis Miron, Przewodnicząca komisji rewizyjnej - Martina Nowak.

 

Komisje tematyczne i ich skład:

komisja ds. sportu
Michał Budnik, Denis Miron, Marlena Neumann,

komisja kulturalno - muzyczna
Żaneta Nowak, Denis Miron, Kamil Neumann, Sabina Nowak, Wioletta Dorn,  Justyna Tieleczek

komisja informatyczna
Julia Czech, Florian Kasprzyk,

komisja turystyczna
Marlena Neumann, Martina Nowak, Wioletta Dorn, Justyna Tieleczek, Sabina Nowak

 

KONTAKT 

Przewodnicząca MRGT [Wioletta Dorn] - , 783197416

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.