Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZAWADA CUP 2013 - Gramy już 27 lipca!!!

 

ZAWADA CUP 2013 - zapraszamy

Młodzieżowa Rada Gminy Turawa zaprasza na kolejną edycję turnieju piłki nożnej 6 osobowej o puchar Zawady. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (mrg.turawa@op.pl) lub telefonicznie pod numerem 504251946 do dnia 23 lipca 2013.

Informacje na bieżąco do uzyskania pod numerem 504 251 946 (Sebastian Klotka).

Regulamin i system gier

PDFREGULAMIN - STAN Z DNIA 18.07.2013 (249,80KB)DOCSystem gier Zawada Cup 2013 (111,50KB)

WAŻNE

Aby zgłoszenie było skuteczne wymagane jest złożenie kompletu dokuentów zgłoszeniowych, które zamieszczamy niżej, tj: Inofrmacja o klubie, Skład drużyny, Pozwolenie na grę - w przypadkuosoby niepełnoletniej,  Oświadczenie o odpowiedzialności i ubezpieczeniu.

 DOCInformacje o klubie. Zawada Cup 2013 (106,50KB) 

  DOCSkład drużyny. Zawada Cup 2013 (115,00KB) 

DOCPozwolenie na grę - osoba niepełnoletnia. Zawada Cup 2013 (105,00KB)  

DOCOswiadczenie odpowiedzialność i ubezpieczenie. Zawada Cup 2013 (55,00KB)

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można przesłać pocztą na adres Sebastian Klotka, ZAWADA, ul. Kępska 17, 46 - 022 Luboszyce lub dostarczyć osobiście albo przesłać skany dokumentów mailem na adres: mrg.turawa@op.pl

Młodzieżowa Rada Gminy Turawa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.