Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WOŚP 2012. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ZAGRAŁA W ORKIESTRZE

W 2012 roku Młodzieżowa Rada Gminy Turawa w porozumieniu ze Sztabem WOŚP w Osowcu włącza się po raz pierwszy w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w lokalnym opolskim wydaniu na terenie gminy Turawa.

Z budżetu MRGT na rok 2012 przeznaczyliśmy drobne środki na ten właśnie cel. Jako współorganizator WOŚP na terenie gminy Turawa wspomogliśmy trzy zgłoszone do sztabu w Osowcu stacjonarne imprezy na terenie naszej gminy (Kotórz Mały, Osowiec, Zawada).
Do grona wolontariuszy dołączyły w tym roku również radne Młodzieżowej Rady Gminy Turawa w osobach Żanety Nowak i Julii Czech.
 
Do łacznej i wspólnej sumy (20.582,86 zł, 32,20 euro, 1 dolar), jaka wpłyneła do Sztabu w Osowcu Młodzieżowa Rada Gminy dorzuciła dzięki wszystkim darczyńcom kwotę 899,09 zł !
 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI WOŚP W NASZEJ OKOLICY!
 
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.