Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA NA IV kadencję 2010 - 2012

      W sobotę 2 kwietnia 2011 roku odbyły się kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. Wyłonieni młodzieżowi radni będą pracować w IV kadencji rady. Kampania wyborcza, przez którą w środowisku Młodzieżowej Rady Gminy rozumie się zgłoszenie swojej kandydatury na radnego oraz zebranie głosów poparcia wśród mieszkańców gminy rozpoczęła się 1 marca i zakończyła weryfikacją przez Komisję skrutacyjną w dniu 30 marca.

 

MRGT

 

        Komisja skrutacyjna pozytywnie zweryfikowała 14 kandydatów. 2 kwietnia zebrani w Urzędzie Gminy radni MRGT dokonali spośród siebie wyboru na poszczególne funkcje w prezydium rady. Podczas wyborów wyłoniono również przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

        Wśród kandydatów na IV kadencję znaleźli się członkowie rady, którzy pracowali w niej w ubiegłych latach oraz nowe osoby, które w tym roku zaczynają działalność jako radni. Z kandydowania na funkcję przewodniczacego zrezygnował dotychczasowy przewodniczący Sebastian Klotka, zaś w głosowaniu na funkcję wiceprzewodniczącego swojej kandydatury nie zgłosiła Sabina Nowak, która w ubiegłej kadencji pełniła tą funkcję. Spośród 14 zatwierdzonych radnych w wyborach wzięło udział 11 osób. Na funkcję przewodniczacego swoje kandydatury zgłosili Sabina Nowak i Patryk Wieczorek. Radni IV kadencji reprezentują następujące miejscowości: Kotórz Mały, Osowiec, Turawa - Marszałki, Zakrzów Turawski, Zawada. 

         Informując o wynikach wyborów przypominamy również, że zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, każda osoba w wieku 14 - 28  lat (dopuszczalny wiek radnego funkcyjnego) może w trakcie trwania kadencji zgłosić swoją kandydaturę i wejść w skład rady danej kadencji, jako pełnoprawny radny (jednak bez możliwości sprawowania funkcji w prezydium). Informujemy także, że w strukturach MRGT istnieje instytucja pod nazwą "radny doradca". Takim radnym może być każdy chętny mieszkaniec gminy w wieku od 14 do 30 lat, zainteresowany sprawami młodzieży.

 

Radni

Sabina Nowak, Justyna Tieleczek, Sebastian Klotka, Marlena Neumann, Martina Nowak, Wioletta Dorn, Patryk Wieczorek, Oliwer Kubus, Michał Budnik, Denis Miron, Natalia Fira, Żaneta Nowak, Julia Czech, Kamil Neumann

 

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy

                            Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy - Patryk Wieczorek

                                  Wice przewodniczący - I Sebastian Klotka, II Wioletta Dorn

                                                          Skarbnik - Oliwer Kubus

                                                          Sekretarz - Wioletta Dorn

Koordynator komisji tematycznych - Sabina Nowak, Delegat - Sabina Nowak, 

Zastępca delegata - Sebastian Klotka, Zastępca sekretarza - Marlena Neumann,

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej - Żaneta Nowak

 

 poniżej kilka zdjęć z przebiegu wyborów

Wybory 2011,przewodniczący Komisji skrutacyjnej, Bartłomiej Prochota  Wybory 2011, głosowanie  Nowi radni MRGT, IV kadecji  Wybory 2011   Wybory 2011, prezentacja kandydatów
 

 

 Przewodniczący Komisji skrutacyjnej

Bartłomiej Prochota

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.