Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Adresy instytucji.

1. Apteka " Aronia "- Turawa ul. Opolska 39c  - tel. 77/4212232

2. Apteka - Osowiec ul. Oleska 4  - tel. 77/4212489

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turawie ul. Polska 39c - tel. 77/4212083

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turawie - filia w Kadłubie Turawskim ul. Opolska

    tel. 77/4213070

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osowcu -  ul. Oleska 4  tel. 77/4212473

6. Bank Spółdzielczy.Bank Rolników.Ekspozytura Turawa     ul.Opolska 24   tel. 77/4212977  

7. Bank Spółdzielczy Łubniany w Turawie ul. Opolska 39c tel. 77/4212235

8. Biblioteka Gminna w Turawie ul. Opolska 33  tel. 77/4212044

9. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Turawie ul. Kościuszki tel. 77/4212019

10.Nadleśnictwo Turawa - Opolska 31 - tel. 77/4212011

11. Posterunek Policji w Turawie - ul. Opolska - tel. 77/4212077

12. Państwowy Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 40 - tel. 77/4212022

13. Posterunek energetyczny w Osowcu ul. Dworcowa 3a - tel. 77/4212458

14. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Obwód Drogowy w Kotorzu Małym

     ul. Opolska 55 - tel. 77/4212o91

15. Wiejska Izba Regionalna w Ligocie Turawskiej  ul. Górna18 tel. 77/4213062

16.Urząd Pocztowy w Turawie ul. Opolska tel. 77/4212240-42

17.Zarząd Zbiornika Wodnego w Turawie  tel. 77/4212013

18. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Kotórz Mały, ul. 1 Maja 5 - tel. 77/440-44-44 -fax. 77/440-44-44; e-mail: ; strona: www.wik.turawa.pl

  

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.