Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Turawa w kadencji 2014-2018:

Przewodniczący Rady Gminy Turawa - Artur Gallus (w środku) oraz zastępcy - Danuta Matysek i Benedykt Śliwa

1.  GALLUS Artur - Przewodniczący Rady Gminy Turawa
2.  MATYSEK Danuta - Z-ca Przewodniczącego
3.  ŚLIWA Benedykt - Z-ca Przewodniczącego
4.  CZECH Waldemar
5.  DUDA Iwona
6.  FARYS Jerzy
7.  KLOTKA Joachim
8.  KOGUT Ryszard
9.  KUPKA Beata
10. NETTER Krzysztof
11. PROCHOTA Adam
12. SKRZIPCZYK Andrzej
13. SYBOŃ Maria
14. WARZECHA Leonard
15. WIECZOREK Róża

 

Komisje Stałe:

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :

1.  Duda Iwona - przewodnicząca komisji
2.  Kogut Ryszard
3.  Prochota Adam
4.  Skrzipczyk Andrzej
5.  Syboń Maria

SKŁAD KOMISJI ŁADU, PORZĄDKU I ROLNICTWA:

1.  Śliwa Benedykt - przewodniczący komisji
2.  Klotka Joachim
3.  Netter Krzysztof
4.  Wieczorek Róża
5.  Warzecha Leonard

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PARTNERSTWA:

1.  Matysek Danuta - przewodnicząca komisji
2.  Czech Waldemar
3.  Kupka Beata
4.  Farys Jerzy

Portal Mieszkańca w systemie eSesja zawierający kompletne informacje o pracy Rady.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.