Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa z dnia 17.05.2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Wójt Gminy Turawa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) zobowiązani są do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2018r.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: intensywne opady deszczu

  Stopień zagrożenia: 1

  Ważność: od godz. 20:00 dnia 16.05.2018r. do godz. 20:00 dnia 17.05.2018r.

Wszystkie aktualności
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.