Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

 • Sołectwo Węgry

  Projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 polega na przyznawaniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Jako pierwsze sołectwo Węgry skorzystało z ww. inicjatywy kupując ekspresowy namiot biesiadny ALULine PROFESIONAL służący dobru mieszkańcom.

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

  17 lutego 2020 r., Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Listę Wnioskodawców Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) – zawierającą listę zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej gminom województwa opolskiego.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.