Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Gmina Turawa pozyskała kolejne pieniądze na przebudowę dróg

 Priorytetem Wójta Gminy Turawa jest pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy co przynosi efekty, ponieważ Gmina Turawa pozyskała pieniądze na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg samorządowych. W dniu 13 marca 2019r. Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tydzień później przedstawiciele Urzędu Gminy w Turawie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec”, został umieszczony na liście zadań rekomendowanych, która została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 10 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos podpisał umowę na  dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec. Kwota dofinansowania wynosi  496 473,59 zł, co stanowi 70 % wartości całego przedsięwzięcia, które zostało oszacowane na wartość 709 247,98 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a termin zakończenia inwestycji planuje się na czerwiec 2020r. Sukces jest tym większy ponieważ to pierwszy projekt  napisany i złożony do tego programu przez Urząd gminy Turawa, ale na pewno nie ostatni.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.