Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podpisanie umowy

W dniu 13 maja 2019r. w Urzędzie Gminy w Turawie została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w miejscowości Węgry. Wykonawcą zadania jest firma OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublińcu. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 12.06.2019r. Wartość inwestycji to prawie 200 000 zł.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.