Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

„Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

logotypy-pikniki.jpeg

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że Gmina Turawa realizuje projekt partnerski pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców M. Opola, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice oraz doposażenie PSZOK w Opolu (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w ścieżkę edukacyjną związaną z selektywną zbiórką odpadów. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

Wzmocnienie roli edukacji ekologicznej nastąpi poprzez współpracę i wymianę wiedzy między szczeblami administracji jst i zainteresowanymi stronami z sektora gospodarki odpadami. Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona będzie dla gospodarstw domowych, wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy).

Wnioskodawcą - Liderem projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice.

 

 

 • Podsumowanie działań w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja" edycja 2018

  Gmina Turawa wspólnie z Miastem Opole oraz Gminą Komprachcice realizuje partnerski Projekt  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

 • Teatrzyki

  W dniach 15-17 października 2018r. odbyły się przedstawienia teatralne w ramach Projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno- edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".

 • Sprzątania Świata ciąg dalszy

  W tegorocznej akcji "Sprzątania Świata" brały również udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół z terenu gminy. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach partnerskiego projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".

 • Zarybili i posprzątali Jezioro Średnie

  W dniu 12 października 2018 r. nad Jeziorem Średnim w Turawie w ramach szerokiego programu rewitalizacji Jeziora Średniego przeprowadzono kolejne zarybianie. W ramach tego wydarzenia, uczniowie szkoły z Ligoty Turawskiej uczestniczyli w akcji „Sprzątania Świata”. Głównym przesłaniem „Sprzątania Świata” jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas.

 • Sprzątanie Świata w Gminie Turawa - 12 X 2018r.

  Akcja "Sprzątanie Świata w Gminie Turawa" skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu gminy. Realizowana jest w ramach partnerskiego projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".

 • Piknik ekologiczny w Turawie

  W dniu  8 września 2018r. w trakcie Dożynek Gminnych w Turawie odbył się drugi tegoroczny PIKNIK ekologiczny, zrealizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Zapraszamy na PIKNIK EKOLOGICZNY

  Wójt Gminy Turawa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Turawa oraz gości i turystów odwiedzających Jeziora Turawskie na PIKNIK EKOLOGICZNY, który odbędzie się 08 września 2018r. od godz. 15.00 na placu przy Urzędzie Gminy w Turawie.

 • EKOPIKNIK w Turawie

  W dniu 19 sierpnia 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie odbył się EKOPIKNIK, realizowany w ramach partnerskiego Projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".

 • Ekopiknik - Jezioro Średnie w Turawie

  Wójt Gminy Turawa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie na EKOPIKNIK, który odbędzie się 19 sierpnia od godz. 14.00 nad Jeziorem Średnim w Turawie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.