Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Pozyskane Fundusze Europejskie

 • Pierwsze dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

  Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, przy kontrasygnacie pani Marii Zubeil - Skarbnika Gminy, podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada".

 • Infrastruktura turystyczna nad Jeziorem Średnim

  Jezioro Średnie na skutek podjętych przez Gminę Turawa w 2009 (i kontynuowanych latach kolejnych) działań stale poprawia swoją czystość. Należy jednak zauważyć że istniejąca infrastruktura, a w zasadzie jej brak nie pozwalał na pełne wykorzystanie tego zasobu przyrodniczego i w znaczącym stopniu ograniczał rozwój jego funkcji turystycznej. Stanowiło to, mimo rosnącej czystości wody w Jeziorze Średnim barierę w dalszym wzroście atrakcyjności turystycznej tego rejonu. By przeciwdziałać takiemu stanowi, Gmina Turawa w roku 2012 zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

 • Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich

  Gmina Turawa, zmierzając do realizacji celu ogólnego B:  Rozwinięta rekreacja i turystyka na terenie Krainy Dinozaurów, zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”, oraz celu operacyjnego: Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych Gminy Turawa, zapisanego w Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 – 2015, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich kluczem do rozwoju turystyki na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”. Projekt ten został złożony w ramach konkursu „Małe Projekty”, organizowanego przez LGD „Kraina Dinozaurów”, gdzie po ocenie dokonanej przez Radę Programową zajął drugie miejsce na 20 złożonych wniosków.

 • Spółka WiK Turawa otrzymała 35 mln dofinansowania

  Dnia 14 stycznia 2010r. w Jarnołtówku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 35 041 663 zł projektu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa pn.: "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski".

 • Gmina Turawa otrzyma 3 mln z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

   

   

  Gmina Turawa otrzyma 3 000 454 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.