Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informator o Urzędzie

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
faks: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

Numery telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy w Turawie:

Lp. Funkcja Nr wewnętrzny.
1.  Sekretariat gwiazdka
2.  Urząd Stanu Cywilnego 0
3.  Ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami 2
4.  Księgowość 3
5.  Działalność gospodarcza, turystyka 4
6.  Podatki 5
7.  Ewidencja ludności i dowody osobiste 6
8.  Księgowość 113
9.  Budownictwo 7
10.  Zarządzanie kryzysowe, OSP 119
11.  Rada Gminy 120
12.  Odpady komunalne, windykacja 123
13.  Turystyka i promocja 124
14.  Oświata 8
15.  Melioracja 104
16.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9

 

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy mgr Stanisława Brzozowska, pok. 42
Waltruda Spyra - inspektor ds obsługi sekretariatu, pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds obsługi Rady Gminy, pok. 28
Radca Prawny - w Urzędzie tylko we wtorki i czwartki, pok. 27
mgr inż. Klaudia Skulska - inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Edeltrauda Konciała - inspektor ds ewidencji ludności, pok. 16
Roman Engiel - pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych, pok. 9,
mgr inż. Roman Wiench - informatyk, pok. 3 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu - mgr inż. Piotr Dziedzic, pok. 34
Piotr Lis - inspektor ds. melioracji i bhp, pok. 34
mgr Anna Grodek - inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. 43
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 35
mgr inż. Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 35
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, pok. 35
mgr inż. Ryszard Kern - inspektor ds. dzierżaw i ewidencji obiektów, inspektor terenowy, pok. 35

Referat Budownictwa

Kierownik Referatu - mgr inż. architekt Bogusława Jędrychowicz, pok. 36
mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych, pok. 36
Roman Konciała - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 36
mgr inż. Edmund Salamaga - podinspektor ds. budownictwa i infrastruktury, pok. 36

Referat Planowania, Finansów i Podatków

Skarbnik Gminy - mgr Aneta Sakra, pok. 32
Kierownik Referatu - mgr Anna Mazurkiewicz-Biczuk, pok. 39
mgr Justyna Warzecha - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
mgr Joanna Żerek - podinspektor ds. windykacji, pok. 38
mgr Wioletta Biernot -podinspektor ds. podatków od środków transportowych i obsługi kasowej, pok. 43
mgr Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
mgr Małgorzata Morawietz - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 38

Referat Turystyki i Promocji Gminy

Kierownik Referatu: mgr Bartłomiej Kita, pok. 19
mgr Magdalena Sadowska - inspektor ds. turystyki, wypoczynku i promocji, pok. 20
... - inspektor ds.działalności gospodarczej i promocji, pok. 20
mgr Adam Bochenek - inspektor ds. kultury i sportu; Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, hala sportowa w Turawie
Grzegorz Nowakowski - pomoc administracyjna, hala sportowa w Turawie

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu - mgr Agnieszka Balewska-Urbańczyk, pok. 15

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.