Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informator o Urzędzie

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
faks: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

Numery telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy w Turawie:

Lp. Funkcja Nr wewnętrzny.
1.  Sekretariat gwiazdka
2.  Urząd Stanu Cywilnego 0
3.  Ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami 2
4.  Księgowość 3
5.  Działalność gospodarcza, turystyka 4
6.  Podatki 5
7.  Ewidencja ludności i dowody osobiste 6
8.  Księgowość 113
9.  Budownictwo 7
10.  Zarządzanie kryzysowe, OSP 119
11.  Rada Gminy 120
12.  Odpady komunalne, windykacja 123
13.  Turystyka i promocja 124
14.  Oświata 8
15.  Melioracja 104
16.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9

 

mgr inż. Katarzyna Szewczyk - Sekretarz Gminy, pok. 42

Referat Organizacyjny

mgr Anna Grodek - Kierownik Referatu, pok. 42
mgr Alina Szafrańska - podinspektor ds. obsługi sekretariatu, pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds. obsługi Rady Gminy, pok. 28
mgr Magdalena Sadowska - inspektor ds. promocji, rejestracji działalności gospodarczej i spraw społecznych, pok. 20
mgr Wioletta Biernot - inspektor,  ds. rejestracji działalności gospodarczej, pok. 20
mgr Martina Firlus - podinspektor ds. kadr i organizacji pozarządowych, pok. 19


Radca Prawny - Adwokat Paweł Płaza, pok. 27

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Piotr Dziedzic - Kierownik Referatu, pok. 34
mgr inż. Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 34
Piotr Lis - inspektor ds. najmu, melioracji i gospodarki mieszkaniowej, pok. 35
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi, pok. 35
mgr inż. Ryszard Kern - inspektor ds. dzierżaw i ewidencji budynków, utrzymania porządku i czystości przestrzeni publicznej pok. 35
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 43
Nicol Glados -podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, pok. 43

 

Referat Budownictwa
mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. 36
mgr inż. Anna Malek - podinspektor ds. inwestycji, pok. 36
Damian Lewandowski - inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, pok. 36

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

mgr Aneta Sakra - Skarbnik Gminy, pok. 32
mgr Justyna Warzecha - inspektor ds. płac i obsługi finansowej, pok. 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 39
mgr Joanna Żerek - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 38
mgr Małgorzata Morawietz - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 38
mgr Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków, pok. 37
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków, pok. 37
mgr Marianna Korzeniowska - inspektor ds. windykacji i należności Vat, pok. 39

 

Referat Sportu - Hala Sportowa

mgr Adam Bochenek - Kierownik Referatu - stanowisko ds. sportu, turystyki i wypoczynku

 

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

mgr Agnieszka Balewska-Urbańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 15
mgr inż. Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Roman Engiel - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pok. 9

 

Samodzielne stanowisko - mgr inż. Roman Wiench - informatyk, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  pok. 3  
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.