Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Informacja

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu uprzejmie informuje, iż w dniu 02 grudnia 2019r. (poniedziałek) odbędzie się szkolenie dla rolników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w  rolnictwie indywidualnym.

 • Szkoła do hymnu

  W dniu 08 listopada 2019r. punktualnie o symbolicznej godzinie 11.11 na hali sportowej im. Joachima Halupczoka w Turawie uczniowie oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie na czele z Panem Dyrektorem Andrzejem Byrą odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

 • Teatrzyki w naszych szkołach i przedszkolach

  W dniach 15.10.2019r. - 06.11.2019r. odbyły się przedstawienia teatralne w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

 • Gmina Turawa pozyskała kolejne pieniądze na przebudowę dróg

  W dniu 13 marca 2019r. Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Opolu w sprawie dofinansowania usuwania azbestu na rok 2019

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 14.10.2019 r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 99/2019/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania usuwania azbestu.

 • Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGP  w Opolu w ramach dziedziny „Ochrona Atmosfery” Gmina Turawa otrzymała dotację w łącznej kwocie 30 700,00 zł.
   

 • Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu prowadzi nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich cel jest jasno określony: obrona i wspieranie lokalnych społeczności, a służba w WOT daje możliwości pogodzenia życia rodzinnego, pracy oraz nauki ze służbą wojskową.

 • Komunikat

  Wójt Gminy Turawa przypomina mieszkańcom, właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725), obowiązku zamieszczania nadanych numerów porządkowych nieruchomości zgodnie z jej treścią.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Szanowni Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Wychowawcy i Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

  W związku z sezonem grzewczym 2019/2020 zachęcamy właścicieli i zarządców budynków do zapoznania się z Komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.