Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Czytelmistrz 2020

  „Czytelmistrz 2020” to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki.

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Turawa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Turawa w 2020 r. z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.

 • Kampania społeczna 4U!

  Informujemy, iż Centrum Prewencji Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

 • Mikrostudio zdrowego kręgosłupa już otwarte

  W piątek 03 stycznia 2020r. w pomieszczeniach gminnej hali sportowej im. Joachima Halupczoka w Turawie odbyło się oficjalne otwarcie mikrostudia zdrowego kręgosłupa, czyli siłowni, której zadaniem jest zadbanie o prawidłową postawę ciała.

 • Złote Gody

  W dniu 17 grudnia 2019 roku w Restauracji Marcin w Zawadzie odbyła się uroczystość z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

  Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Mikołaj na zdrowo i sportowo

  Mikołaj na zdrowo i sportowo - pod takim właśnie hasłem upłynęło w turawskiej hali spotkanie z Mikołajem.

 • Informacja

  Przekazujemy ważną informację Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców dotyczącą uzyskania wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Kiermasz świąteczny

  Święta tuż, tuż. Przygotowania jeśli nie już zakończone, to na pewno wszystko już prawie gotowe. Ten szczególny czas świąt poprzedza okres oczekiwania, czyli adwent.

 • Święto pracowników socjalnych

  Pracownicy socjalni – na ich barkach spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań. Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadania z narażeniem własnego życia i zdrowia gdy czasami spotykają się z agresją ze strony klientów jednostki, w której pracują. Pracownicy socjalni są bardzo świadomi swojej roli, trudności, z jakimi muszą się mierzyć, a także zadań i odpowiedzialności jaka na nich ciąży.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.