Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności 

 • Usuwanie azbestu w Gminie Turawa w 2020 roku w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

  W dniu 17.10.2020 r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 381/2020/G-59/OZ-ZOA/D Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie mieszkańcom gminy Turawa zadania usuwania azbestu.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: silny deszcz z burzami

  Stopień zagrożenia: 1

  Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.09.2020 do godz. 19:30 dnia 25.09.2020

                          od godz. 22:00 dnia 25.09.2020 do godz. 11:00 dnia 26.09.2020

 • Wójt Gminy Turawa ogłasza nabór deklaracji dot. wymiany kotłów

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, Wójt Gminy Turawa rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie Gminy Turawa, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne.

 • TRWA SPIS ROLNY!

  Rolniku! Możesz się spisać w każdym Urzędzie Gminy i Miasta oraz w Urzędzie Statystycznym w Opolu. Na parterze Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c powstało stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Stanowisko to powstało dla osób, które nie mają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Wsparcie w samospisie udziela Z-ca GBS Pan Piotr Dziedzic tel. 77 4212 012 wew. 104

  Stanowisko do przeprowadzenia samospisu dostępne jest do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl

 • Powszechny Spis Rolny

  Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez: samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl) lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99. Więcej informacji znajduje się na załączonym plakacie.
   

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

  Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie Rocznego programu współpracy na 2021 rok.

 • PGL LP Nadleśnictwo Turawa zaprasza

  PGL LP Nadleśnictwo Turawa zaprasza do udziału w akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę o Pierwszą Dame Agatę Kornhauser-Dudę „#sadziMY”.

 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

  Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim. Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

  Wojewoda Opolski Adrian Czubak, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Opole, 30.09.2020 godz.11:00 Opolski Urząd Wojewódzki.

 • Narodowy Dzień Tenisa Stołowego

  Już 13 września 2020 roku, w 21 miastach Polski rozlegać się będą dźwięki odbijanych piłeczek pingpongowych. Wszystko za sprawą Narodowego Dnia Tenisa Stołowego – ogólnopolskiego święta wszystkich miłośników dyscypliny i okazji dla tych, którzy chcą doświadczyć radości z czasu spędzonego przy stole z rakietką w ręku. Obchody Narodowego Dnia Tenisa Stołowego oficjalnie zainaugurują sezon 2020/2021, w którym Polski Związek Tenisa Stołowego celebrować będzie 90-cio lecie swojego istnienia.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.