Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Informacja

  W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

 • Zebrania wiejskie

  Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory organów jednostek pomocniczych gminy - Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Zarządu Osiedla.

  Najbliższe zebranie odbędzie się:  22 lutego 2019r. w Turawie. 

 • UWAGA zmiana terminu zebrania wiejskiego w Kotorzu Małym

  Informuję, że termin zwołanego zebrania wiejskiego w KOTORZU MAŁYM, został przesunięty na dzień 26 lutego 2019r. na godz. 18.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym.

 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym dla Dzieci

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje".

 • Prośba o kontakt

  Właściciel psa, którego zdjęcia zamieszczone są w niniejszej wiadomości proszony jest o pilny kontakt z Urzędem Gminy w Turawie.

 • Listy dla Ziemi 2019

  Fundacja ekologiczna Arka zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Listy dla Ziemi 2019.

 • Informacja dla rolników

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przekazuje ulotkę informacyjną, która została opracowana w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

 • Zaproszenie do konkursu

  Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pn. "Osobliwości przyrodnicze w obiektywie".

 • Rada Gminy Turawa w pełnym składzie

  W zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r. uzupełniających wyborach do Rady Gminy Turawa zostało wybranych dwóch radnych. Wybory te odbyły się w okręgu wyborczym nr 6 w Ligocie Turawskiej oraz w okręgu wyborczym nr 14 w Zawadzie.

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych w roku 2019

  Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin składania deklaracji - do dnia 15 lutego -na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.