Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Świadczenia KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu przekazuje ważne informacje dotyczące świadczeń.

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Wójt Gminy Turawa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.01.2019 r.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie.

 • Recykling jest niezbędny!

  Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

 • Pilne

  Pies szuka właściciela.

 • Otwarte konkursy ofert na rok 2019

  Gmina Turawa reprezentowana przez Wójta Gminy Turawa ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu:
  - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia,  osobie udzielającej porady.

 • Harmonogram zbiórki odpadów na rok 2019

  Nowe harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych obowiązujące od stycznia do grudnia 2019r.

 • Komunikat

  Okres jesienno-zimowy to czas zwiększonej ilości zaczadzeń i pożarów kominów. W związku z trwającym okresem grzewczym, w trosce o bezpieczeństwo domowników zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Krajowej Izby Kominiarzy.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.