Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • Otwarte konkursy ofert na rok 2018

  GMINA TURAWA reprezentowana przez Wójta Gminy Turawa ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu:
  - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 • Tu mieszkamy i tu zmieniamy

  Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z nadesłanych z całego kraju 1170 wniosków nagrodzonych zostało 100, a wśród nich znalazł się wniosek Stowarzyszenia z Zakrzowa.

 • „Pewnego razu na Zachodzie.” Seria filmów o Opolu i regionie – premiera telewizyjna

  Zapraszamy do obejrzenia serii filmów o Opolu i regionie, których premiera będzie miała miejsce na kanale TVP Historia. Pierwszy odcinek, który będzie można zobaczyć już 5 grudnia o godz. 18.30 dotyczyć będzie Turawy.

 • Zapraszamy na konkurs "Nas Łączy Muzyka"

  Młodzieżowa Rada Gminy Turawa zaprasza do udziału w XII otwartym konkursie piosenki pn. "Nas Łączy Muzyka", który odbędzie się 16 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w Węgrach. Zapisy uczestników do 10 grudnia do godz. 22.00 na adres .

 • Zapraszamy na zajęcia Majsterkowicz 2.0

  Pracownia Orange w Kotorzu Wielkim zaprasza na bezpłatne zajęcia Majsterkowicz 2.0. Zbuduj swojego robota!

 • Nie czekaj, zgłoś się do projektu!

  Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi TURAWA.

 • Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok

  Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Konsultacje odbędą się w dniach 10-17.11.2017 r.

 • HART Open 2017

  Zapraszamy na turniej tenisa ziemnego HART Open 2017, który odbędzie się w dniach 12-19 listopada na kortach w Zawadzie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.