Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności


 • Harmonogram wywozu śmieci w 2020 roku

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu kwietniu 2020 r. nie ulega zmianie. Do momentu otrzymania zawiadomienia o nowej stawce, opłatę należy uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką.

  W kwietniu br. papier i tekturę należy gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. Od miesiąca maja br. planuje się wprowadzenie niebieskiego worka - papier należy segregować do osobnych niebieskich worków, które zostaną dostarczone przez firmę wywozową.

  W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 wiosenny termin wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaje przełożony. Wstępnie odbiór planuje się w czerwcu br., co zostało ujęte w harmonogramie.

 • Pomoc dla przedsiębiorców odczuwających skutki wprowadzonego stanu epidemicznego

  Szanowni Przedsiębiorcy pandemia trwa i wiele działalności znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Wiele branż gospodarki w obecnej sytuacji zmaga się z problemami. Gmina Turawa nie pozostaje bezczynna, wprowadzamy ulgi i ułatwienia, by jak w największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy na terenie naszej Gminy.

 • Zasady funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z pandemią

  W ramach przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z koronawirusem informujemy, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Opolskiego ulegają zmianie.

 • Rząd wprowadza nowe zasady w związku z koronawirusem

  Nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

 • Specjalny numer telefonu

  Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie udostępnia specjalny numer telefonu komórkowego 504 -362- 691 czynny od godz. 15:00 w sprawach pilnych dotyczących pomocy osobom samotnym, seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym.

 • ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA dot. usuwania azbestu w 2020r.

  W związku z tym, iż w dniu 02.03.2020r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, niniejszym Wójt Gminy Turawa informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji w tym zakresie.

 • Pomoc osobom w kwarantannie – krok po kroku

  Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc

 • Informacja dla przedsiębiorców

  W związku z sytuacją jaka obecnie ma miejsce i niedogodnościami z tym związanymi przypominamy, że wszelkie wpisy do CEiDG można wykonywać osobiście przez system ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego. Może tego również dokonać księgowa posiadająca profil zaufany. Nie wymaga to wówczas potwierdzenia przez urzędnika złożenia wniosku. W każdej innej sytuacji należy skontaktować się z urzędem pod nr tel. 77 4212 012 wew. 108 lub 508 789 591 w godzinach pracy urzędu.

 • Zawieszona działalność Hali Sportowej w Turawie oraz organizacja imprez

  Szanowni Państwo

  Z uwagi na obecną sytuacją w kraju, związaną z koronawirusem i związanymi z tym otrzymanymi zaleceniami jesteśmy zobowiązani do zawieszenia działalności Hali Sportowej jak również organizacji imprez w okresie od 16.03.2020 do odwołania. W tym czasie nie będą prowadzone żadne zajęcia grupowe, ani indywidualne. 

  Prosimy o wyrozumiałość.

   

   

 • Informacja

  Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBSZARU WSI TURAWA.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.